Błogosławieni, to znaczy szczęśliwi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 5,1-12a) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. […]

Czytaj więcej

Bądź na bieżąco!

Zapraszamy na stronę naszego Seminarium