Powołanie do życia z Jezusem. „Że co?”

„Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia weźmie krzyż na swe ramiona i niech Mnie naśladuje” mówi Jezus Chrystus (Łk 9, 23). Ale powiada też Piotr, uczeń Jezusa: „Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”, a Jezus na to: „Zapewniam was: Każdy, kto opuścił dom, braci, siostry, matkę, […]

Czytaj więcej

Posługa lektoratu i akolitatu

Zakończyliśmy w naszej seminaryjnej wspólnocie wielkopostne rekolekcje. Podczas Eucharystii w Bazylice Prymasowskiej bracia z III i IV roku zostali ustanowieni lektorami i akolitami. Jest to jeden z tych momentów, kiedy kleryk zostaje imiennie wezwany. Odpowiedź: „Jestem” każdego z kandydatów jest wyrażeniem woli i gotowości do podjęcia zadań, jakie wynikają z przyjęcia posługi. Mszę Świętą sprawował […]

Czytaj więcej

Kandydatura i obłóczyny

    W niedzielę, 28.10.2018, bracia z V i VI roku zostali włączeni do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Jest moment, który rozpoczyna bezpośrednie przygotowanie do sakramentu święceń. Czas szczególnej troski i pielęgnowania darów Bożych. Kandydaci zostali pouczeni o odpowiedzialności jaka wynika z daru powołania. Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup Bogdan Wojtuś wraz z […]

Czytaj więcej

Skupienie młodzieży męskiej

W piątkowe popołudnie rozpoczęły się w naszym Seminarium dni skupienia dla poszukujących drogi powołania i trwały do sobotniego popołudnia. Udział wzięła czwórka wspaniałych młodych ludzi.   Uczestniczyli oni w konferencjach przygotowanych przez naszego ojca duchownego, ks. Pawła Rybaka. Wcześniej jednak wzięli razem z nami udział we Mszy świętej w Katedrze (piątek) oraz w seminaryjnej kaplicy […]

Czytaj więcej

Przez nałożenie rąk…

    „Przypominam ci, abyś na nowo rozpalił charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk”    2 Tm 1, 6   Wszechmogący Bóg, dziś, przez nałożenie rąk Księdza Arcybiskupa rozpalił w diakonach Jacku i Mateuszu nowy charyzmat. Charyzmat prezbitera, który jest drugim stopniem sakramentu Święceń. Biskup w modlitwie konsekracyjnej szczególnie prosi o […]

Czytaj więcej

Pożegnanie

  Szczęśliwej drogi już czas…

Czytaj więcej

Zaproszenie na dni skupienia

  Myślisz o seminarium? Odkrywasz, że Jezus Cię powołuje?

Czytaj więcej

Prymasowskie siostry…

  W ramach tygodnia modlitw o powołania odwiedziły nas Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej.

Czytaj więcej

Klerycy na Jasnej Górze

W minioną środę pobudka w naszym domu rozpoczęła się o godzinie 4, czyli niemal dwie godziny wcześniej niż zwykle. Rzecz jasna powód tak rychłego wstania z łóżka nie mógł być prozaiczny,

Czytaj więcej

Święto seminaryjne!

W poniedziałek nasza wspólnota przeżywała Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. To dzień bardzo ważny dla nas wszystkich, ponieważ pod takim właśnie wezwaniem jest nasza kaplica. To w niej każdego dnia rozpoczynamy wędrówkę za Chrystusem, wpatrując się w przepiękny obraz przedstawiający Zwiastowanie. Jednakże nie jest to jedyna okazja do radości. Zgodnie z wieloletnią tradycją seminaryjną dzień […]

Czytaj więcej

Bądź na bieżąco!

Zapraszamy na stronę naszego Seminarium