Jezus naucza jak ten, który ma władzę – 4. Niedziela zwykła

fot. unsplash.com

Słowa Ewangelii według Świętego Marka (Mk 1, 21-28)

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jaką moc mają słowa Jezusa. Słowa, które wypowiada  przynoszą w naszym życiu radość, szczęście i spokój. ,,Zdumiewali się Jego nauką”.  Nigdy dotąd nie słyszeli podobnego głosu.

Ewangelista Marek pisze ,,Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie’’. Uczeni, pomimo tego, iż głosili w Synagodze nauki, nie potrafili uzdrowić opętanego przez ducha nieczystego. Słowa wypowiedziane przez nich znacząco różnią się od tych, które wypowiada Jezus. Zupełnie inaczej duch nieczysty zachowuje się, gdy słyszy słowa Syna Bożego. Zły duch zaczyna panikować, wie co się z nim stanie: ,,Przyszedłeś nas zgubić’’. Dokładnie wie kim jest Jezus, woła przecież ,,Wiem, kto jesteś: Święty Boga’’. Tutaj ukazuje się, jaką moc ma Jezus, dla Niego niema rzeczy niemożliwych. Rozkazuje mu: ,,Milcz i wyjdź z niego”. Jest posłuszny Jego słowom, z krzykiem wychodzi z tego człowieka.

Cały tłum jest tym faktem zdziwiony, nie wiedzą co się stało i jak to możliwe, że duchy nieczyste są Mu posłuszne. Nigdy dotąd nie widzieli czegoś podobnego ,,Co to jest? Nowa jakaś nauka’’.

Rozważając to słowo Boże zadałem sobie pytanie: Czy ja jestem posłuszny słowom Jezusa? Czy wypowiedziane przez Niego słowa sprawiają, że w moim życiu pojawia się szczęście i pokój?  W naszym życiu nie brakuje smutku i trosk, które odbierają nam radość. Warto sobie to uzmysłowić czytając dzisiejszą Ewangelię: dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych!

kl. Bartosz Klimczewski

Zostaw swój komentarz

© 2022 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.