Maryja pocznie i porodzi Syna. 4 Niedziela Adwentu

 

Czy dostrzegasz coś nietypowego w powyższym obrazie przedstawiającym Zwiastowanie Pańskie? Po lewej stronie widać Adama i Ewę, którzy dopiero co zgrzeszyli nieposłuszeństwem wobec Boga i anioł wygania ich właśnie z rajskiego ogrodu. Spójrz, że na to wszystko z góry patrzy Bóg, który ukryty jest w słońcu. Nie widać Jego wyrazu twarzy, ale można się domyślać, że jest pełen gniewu na ludzi… Czy aby na pewno?

Przyjrzyjmy się dokładnie co robi Bóg. Widać w słońcu Jego dłonie, które niejako posyłają promień, a przez ten promień Duch Święty przylatuje do Maryi. Jaka niesamowita prawda ukryta jest w tym obrazie! Gdy człowiek zgrzeszy, to Bóg od razu wciela w życie plan naprawczy!

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1, 26-38)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: “Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: “Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: “Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: “Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: “Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej Anioł.

Spójrzmy jeszcze raz na obraz. Adam i Ewa jeszcze nie zdążyli wyjść z ogrodu po grzechu, a Bóg już działa, od razu realizuje plan zbawienia człowieka. Bóg mimo że jest nad Adamem i Ewą już widzi Maryję i już posyła do Niej swego Ducha. Czy to tylko wymysł malarza Fra Angelico? To jest prawda zawarta w Piśmie Świętym. Bóg powiedział przecież do szatana zaraz po grzechu, że potomstwo niewiasty zmiażdży mu głowę. Tym Potomkiem jest Jezus Chrystus.

Może właśnie zrobiłaś/eś coś głupiego w swoim życiu, może podjęta przez ciebie decyzja okazała się właśnie absolutnie najgorszą decyzją jaką można było podjąć. A może próbujesz wmówić sobie, że jakiś twój wybór nie był wcale zły. Może próbujesz na własną rękę posklejać coś, co zepsułaś/eś, udając, że nic się nie stało. A może właśnie doświadczasz nieprzyjemnych konsekwencji swoich wyborów i czujesz to, co Adam i Ewa, gdy Bóg wyganiał ich z Raju. Nie wypieraj się, nie udawaj, nie oszukuj siebie samego… ani nie potępiaj siebie, bo Bóg cię nie potępia (wygnanie z Raju to nie potępienie. Po drugie Bóg zaraz po wygnaniu zatroszczył się o ubranie dla Adama i Ewy!). Bóg ma dla Ciebie plan naprawczy, On już wymyślił jak to wszystko „odkręcić”. Chcesz się dowiedzieć? Zapytaj Go o to. Po prostu. I pozwól Mu narodzić się w twoim sercu.

kl. Artur Gołańczyk

Zostaw swój komentarz

© 2023 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.