Modlitewny szturm do Nieba

 

Im więcej w nas i wokół nas różnych wyzwań i trosk, tym bardziej odczuwamy potrzebę zaufania Bożemu miłosierdziu. Z tego powodu, od I niedzieli Adwentu chcemy podjąć szczególną modlitwę za tę cząstkę Kościoła, którą tworzymy. W ten sposób odpowiadamy również na zaproszenie Księdza Prymasa, skierowane podczas tegorocznej Mszy Krzyżma. Każdego dnia będziemy polecać przede wszystkim ludzi młodych oraz rodziny, prosić o dar nowych powołań, a także modlić się po kolei za konkretne wspólnoty i ich duszpasterzy. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w to dzieło!

Dla Przyjaciół Seminarium przygotowaliśmy specjalny kalendarz, który przypomina o tych trzech intencjach. Ujęto w nim wszystkie parafie archidiecezji gnieźnieńskiej, ważne momenty życia seminaryjnego i propozycje powołaniowe. Zapraszamy do podjęcia okolicznościowej modlitwy: indywidualnie, wspólnotowo i parafialnie. W kaplicy seminaryjnej, przed obrazem Matki Bożej, codziennie będziemy zawierzać poszczególne osoby i parafie, ofiarując również dar Eucharystii.

Boże Ojcze, Ty nas zapraszasz do udziału w Twojej miłości,

abyśmy mogli przynosić owoce w służbie dla innych.

Spraw, prosimy, aby młodzi ludzie usłyszeli wezwanie

do bycia przyjaciółmi, uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa.

Niech wybierają to, co uczyni ich bogatymi duchowo,

twórczymi w relacjach, odważnymi w życiu

i niech podążają za znakami powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Prosimy również za kapłanów, parafie, wspólnoty zakonne i rodziny naszej archidiecezji.

Niech Duch Boży kształtuje nasze życie, więzi i zaangażowanie,

abyśmy stawali się świadkami przemieniającej mocy Ewangelii. Amen.

Planując tę inicjatywę, liczyliśmy na możliwość odwiedzenia kolejnych parafii i wspólnej modlitwy. Aktualna sytuacja na to nie pozwala, mamy jednak nadzieję, że jak najszybciej Pan Bóg pozwoli nam na takie spotkania. Tymczasem wyrazem łączności z duszpasterzami i wiernymi całej archidiecezji będą np. posty publikowane każdego dnia na naszych profilach społecznościowych.

Parafiom i wspólnotom zakonnym przesłaliśmy także specjalne wezwania o powołania, które można wykorzystać w ramach modlitwy powszechnej, podczas Eucharystii czy Liturgii godzin. Zapraszamy też do ożywienia osobistej i wspólnotowej modlitwy w pierwsze czwartki miesiąca. Klerycy przygotowali materiały liturgiczne, które mogą służyć pomocą podczas celebracji Mszy świętej oraz nabożeństw eucharystycznych.

Wpatrzeni w scenę Zwiastowania NMP, oczekujemy na rozpoczęcie peregrynacji Cudownej Ikony Jasnogórskiej. Maryja dobrze wie jakie radości i obawy wypełniają nasze serca. Być może to szczególne zawierzenie Kościoła, który tworzymy, wołanie za młodych i o powołania, stanie się swoistą nowenną, która przez kolejnych dziewięć miesięcy pozwoli także nam samym doświadczyć Jej matczynego towarzyszenia. Matko Kościoła, módl się za nami!

Zostaw swój komentarz

© 2022 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.