Dwa skrzydła. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. 30. Niedziela zwykła

W Ewangelii przypadającej na dzisiejszą niedzielę czytamy rozmowę Pana Jezusa z faryzeuszem. Faryzeusz to uczony w prawie, można powiedzieć, ekspert prawa. On właśnie stawia Panu Jezusowi pytanie: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?  Jezus odpowiadając na pytanie, cytuje dwa fragmenty ze Starego Testamentu. Pierwszy tekst pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (6, 5). Natomiast drugi fragment jest zaczerpnięty z Księgi Kapłańskiej: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (19, 18).

Święty Augustyn przyrównał te dwa fragmenty do dwóch skrzydeł. Dwa przykazania: miłość Boga i miłość bliźniego są jak dwa skrzydła.  

Jedno skrzydło: Kochaj Boga. Drugie skrzydło: Kochaj bliźniego jak siebie samego. Jeśli nie kochasz brata czy siostry, których widzisz, jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz (1 J 4,20–21). Dodaj drugie skrzydło. W ten sposób będziesz mógł latać. Obraz skrzydeł uświadamia nam, że tych dwóch przykazań nie można rozdzielać. Jedno nie może istnieć bez drugiego, są jak dwie strony jednego medalu. Św. Jan dochodzi do wniosku twierdząc, że kłamie ten, kto mówi, że kocha Boga i nienawidzi swego brata. Kto kocha Boga, kocha też bliźniego ( 1J 4, 20).

Jaka jest moja miłość do Boga? Mogę ją zobaczyć przyglądając się moim relacjom z ludźmi. Jeżeli dostrzegam, że coś nie idzie w relacji z człowiekiem jest to sygnał, że również coś nie idzie w relacji z Bogiem i vice versa. Miłość do Boga znajduje swój wyraz w miłości do człowieka.

Miłość Boga i miłość do człowieka to nie jałowy sentymentalizm czy jakieś bliżej nieokreślone uczucie, ale to rozpoznanie Boga jako jedynego Pana życia i autentyczne przyjęcie drugiego człowieka, wznosząc się ponad podziały, rywalizację, niezrozumienie, egoizm. Ile jeszcze drogi musimy przejść, aby konkretnie żyć tym przykazaniem?

ks. Andrzej Nowicki

Zostaw swój komentarz

© 2023 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.