Bliskość Boga a nawrócenie

  • Tagi

 

W Ewangelii słyszymy o Dwunastu Apostołach, których Jezus wybrał, by uzdrawiali, wskrzeszali i wyrzucali złe duchy. Jezus polecił im też, by mówili przy tym: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Te słowa cytuje również św. Marek w swojej Ewangelii, ale łączy to
z wezwaniem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Czy chodzi o to, by zdążyć się nawrócić zanim przyjdzie Bóg  i Jego królestwo?

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza(Mt 9, 36 – 10, 8)

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że bliskość królestwa niebieskiego w pierwszej kolejności polega na działaniu Boga, który chce uzdrawiać, leczyć, wskrzeszać, oczyszczać, wyrzucać złe duchy. Człowiek dopiero kiedy doświadczy działania Boga w swoim życiu, będzie
w stanie odpowiedzieć nawróceniem, zmianą postawy, zmianą myślenia albo po prostu wiarą. Można więc powiedzieć, że najpierw Bóg działa, zbawia, obdarza łaską i miłością, a potem wymaga. Nie na odwrót.

Przed oczami pojawia mi się scena z filmu „Pasja” Mela Gibsona. Chodzi mi o moment kiedy Jezus uzdrowił ucho sługi arcykapłana, które Piotr odciął mieczem w Ogrodzie Oliwnym. Po tym uzdrowieniu sługa arcykapłana długo klęczał oszołomiony w tym samym miejscu, w którym doświadczył uzdrowienia. Gest Jezusa musiał go bardzo poruszyć i być może zastanawiał się, dlaczego Ten, po którego przyszedł, by go uwięzić, okazał mu dobroć. Wielu z nas powiedziałoby, że Piotr dobrze zrobił, bo przecież tamten chciał krzywdy Jezusa. Bóg jest jednak inny. Okazuje dobroć i ma nadzieję, że człowiek poruszony tą dobrocią, stanie się Jego przyjacielem. Dlatego właśnie Jezus umiera za grzeszników i nieprzyjaciół (o czym słyszymy
w Drugim Czytaniu: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami”). Jezus przez swoje cierpienie dokonał zbawienia, ale myślę, że także oczekiwał, że Jego cierpienie poruszy serce ludzkie w taki sposób, że człowiek otworzy się wobec Boga i wybierze Go na swego Pana.

W Pierwszym Czytaniu Bóg mówi do Izraela za pośrednictwem Mojżesza, że ich wyjście z niewoli było Jego działaniem: „Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie”. Bóg poprzez swoją dobroć chce stać się bliski człowiekowi, chce każdego człowieka przywieść do Siebie. Później dopiero prosi o posłuszeństwo i wierność – ale nie chce, by wypływały one z lęku, lecz z miłości. Najpierw pokazuje Izraelitom to, w jaki sposób zadziałał w ich życiu, a potem dopiero prosi o słuchanie Jego głosu i przestrzeganie przymierza.

Taka więc miłość w człowieku, która  przyczynia się do posłuszeństwa i wierności wobec Boga jest możliwa wtedy, kiedy człowiek doświadczy Jego poruszającego działania w swoim życiu.

Na koniec misja: poproś Ducha Świętego o to, byś mógł/mogła zauważać to, jak Bóg działa w Twoim życiu.

kl. Artur

Zostaw swój komentarz

© 2022 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.