Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny: „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz”

  • Tagi

AKTUALIZACJA 15.04.2020 – TERMIN NADESŁANIA PLAKATÓW ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO CZASU POWROTU UCNZIÓW DO SZKÓŁ.  PRACE MOŻNA TAKŻE NADSYŁAĆ INDYWIDUALNIE.

Do Niedzieli Dobrego Pasterza jeszcze sporo nam brakuje, ale chcemy zaprosić młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszej Archidiecezji do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym “Jezus Chrystus – DOBRY PASTERZ”, jaki nasze Seminarium wspólnie z Wydziałem Katechetycznym organizuje. Liczymy na Waszą kreatywność i zaangażowanie. Szczegóły znajdziecie w regulaminie poniżej. Udział można wziąć w jednej z 3 kategorii konkursowych:

  • Klasy I – IV SP: obrazek powołaniowy, format A4 (kredki, farby, pastele),
  • Klasy V – VIII SP: plakat powołaniowy, format A3 (kredki, farby, pastele),
  • Klasy ponadpodstawowe: plakat powołaniowy, format A3 (technika komputerowa).

Jako inspirację proponujemy Wam Psalm 23 oraz fragment z Ewangelii wg św. Jana (J 10,1-10). Liczymy na Waszą kreatywność i zaangażowanie. POWODZENIA 🙂

 

Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny: „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz”

Organizatorami Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego pt. “Jezus Chrystus – Dobry Pasterz” są: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Cele konkursu: pogłębienie wiedzy biblijnej, kształtowanie postaw twórczych dzieci i młodzieży, popularyzacja wśród uczniów aktywności plastycznej, rozwijanie współpracy między szkołami, propagowanie wartości chrześcijańskich, zainteresowanie dzieci i młodzież tematyką powołaniową.

Zasady i przebieg konkursu: w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana indywidualnie i samodzielnie przez ucznia.

Kategorie konkursowe: uczniowie/uczennice klas I-IV SP, uczniowie/uczennice klas V-VIII SP, uczniowie/uczennice klas ponadpodstawowych.

Praca konkursowa:

a) Temat: „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz”, na podstawie Psalmu 23 i fragmentu Ewangelii wg św. Jana
(J 10,1-10).

b) Technika i format:

Klasy I – IV SP: obrazek powołaniowy, format A4 (kredki, farby, pastele),

Klasy V – VIII SP: plakat powołaniowy, format A3 (kredki, farby, pastele),

Klasy ponadpodstawowe: plakat powołaniowy, format A3 (technika komputerowa).

c) Liczba prac:. Szkoła może przysłać po maks. 2 prace w każdej kategorii konkursowej. Prace należy podpisać na odwrocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. Prace niepodpisane bez wskazania autora oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą klasyfikowane.

d) Ocena prac: prace oceni komisja, powołana przez Rektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Komisja będzie oceniać: oryginalność, samodzielność wykonania, zgodność
z treścią konkursu, walory estetyczne. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

e) Termin oddania prac: prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 22.04.2020 roku do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno,
z dopiskiem: Konkurs „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz”. Do prac konkursowych należy dołączyć: metryczkę (załącznik nr 1), podpisane oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 2), podpisane oświadczenie zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3).

Nagrody: w każdej kategorii konkursowej zostaną ufundowane po 3 nagrody. Organizator zastrzega sobie także możliwość przyznania wyróżnień.

Uroczyste wręczenie nagród: 5 maja 2020 roku w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Szczegóły zostaną podane opiekunom osób nagrodzonych.

Zgody: Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych osobowych
i wykorzystanie ich w celu popularyzacji konkursu. Uczestnicy konkursu wyrażają także zgodę na opublikowanie nadesłanych prac w mediach społecznościowych, prowadzonych przez PWSD w Gnieźnie oraz na wydanie ich w formie obrazków powołaniowych. Tym samym prawa autorskie do prac przechodzą na organizatorów konkursu (zgodnie z załącznikami).

 

Cały regulamin oraz niezbędne pliki można pobrać tutaj:

REGULAMIN KONKURSU Jezus Chrystus DOBRY PASTERZ – całość

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Jezus Chrystus – Dobry Pasterz

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Jezus Chrystus – Dobry Pasterz

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Jezus Chrystus – Dobry Pasterz

Zostaw swój komentarz

© 2023 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.