Przemyślenia na niedzielę (1.03.2020)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 4, 1-11)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».

Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Nie martw się, że się Kościół przewróci, że znów grzesznik wierci dziurę w niebie, magistrze, doktorze, docencie – nie martw się o Boga ale o siebie … (Jan Twardowski)

Rozpoczęliśmy Wielki Post, czas pokuty, czas stawania się lepszym człowiekiem, czas nawrócenia, który daje nam Pan.

Często stawiamy sobie pytanie o przyczynę zła w świecie. Bóg przecież stworzył świat w harmonii, nadał mu ład i piękno. Skądże więc pośród nas tyle niepokoju? Skoro wszystko, co Bóg uczynił było dobre, dlaczego istnieje zło?

W dzisiejszej Ewangelii Jezus jest kuszony przez złego. Szatan podszeptuje, aby uznać za najważniejsze dobra materialne. Dotyczy to również nas żyjących obecnie. Wydaje się nam to ważniejsze niż troska o swoją duszę i zbawienie. Szatan kusi nas pokusą sławy, wielkości i panowania, tak jak kusił samego Boga ..

Zło wciąga powoli ale skutecznie. Pierwsza pokusa wygląda niewinnie. Gdy czuję się syty i pewny swego, daje się wciągnąć w dalsze pokusy, bo szatan nigdy nie zrezygnuje z własnych planów, podejmując desperackie ataki. Nie dziwmy się temu ponieważ, jak dziś słyszymy nie oszczędził nawet Jezusa wypowiadając Mu walkę.

Jezus przedstawia scenę kuszenia zarówno swoim uczniom jak i nam obecnie żyjącym po to, aby przekonać nas, że nieustannie jesteśmy poddawani próbom. Aby wyjść z nich zwycięsko, mamy przyjmować taką postawę jak On. Tylko w oparciu o moc Jezusa możemy zwyciężyć. Kto z nas lubi przy­znawać się do swoich błędów? Spostrzegamy niejedno­krotnie jak trudno nam opanować język, bywamy leniwi, zachłanni, zawistni, zazdrośni. Dlatego tak bardzo ważnym jest poznanie sa­mego siebie i praca nad sobą.

Przychodzi czasem na człowieka taka chwila, kiedy ma wszystkiego dość. Dość ludzi, problemów, nerwów, hałasu. Najlepiej było­by wtedy móc wyjechać gdzieś daleko i zaczerpnąć tam spokoju. Oderwać się od wszystkiego. Dobrze jest do­świadczyć takiej ciszy i samotności. Ale w niej też czai się pewne niebezpieczeństwo. Nie da się uciec przed własnymi myślami, przeżyciami, lękami. Trzeba sobie powiedzieć jeszcze coś. Tak samo, jak nie da się uciec przed Bogiem, podobnie i niemożliwe jest schronienie się przed złem, przed jego zakusami. Wejdźmy więc w czas Wielkiego Postu z ufnością w to, że Jezus już zwyciężył zło, a  nam pozostawił swoje słowo i Eucharystię, którymi mamy się karmić i pokonywać na podszepty złego ducha w codzienności naszego życia.

On dopuszcza pokusę i posługuje się nią opatrznościowo, by cię oczyścić, by cię uczynić świętym, by bardziej ode­rwać się od rzeczy tego świata, by cię poprowadzić tam, dokąd On chce i którędy On chce, by cię uczynić szczę­śliwym w życiu, które może nie będzie wygodne, i by cię zapewnić dojrzałość, wyrozumiałość i skuteczność w twojej pracy apostolskiej nad duszami, a nade wszystko by cię uczynić pokornym, bardzo pokornym. (Salvatore Canals)

kl. Krzysztof

Bądź z nami na bieżąco! 🙂
Strona internetowa: www.pwsd.archidiecezja.pl
Blog: https://powolani.archidiecezja.pl/kontakt/
FB: https://www.facebook.com/seminariumgniezno
Twitter: https://twitter.com/pwsd_gniezno
Instagram: https://www.instagram.com/seminariumgniezno

 

Zostaw swój komentarz

© 2023 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.