Pamiętaj o dniu niedzieli, aby należycie go świętować!

 

W czwartek, 16 stycznia 2020, nasza wspólnota miała możliwość uczestniczenia w XXIII Dniu Judaizmu w Kościele Katolickim. Było to wydarzenie szczególne, gdyż to właśnie w Gnieźnie odbyły się obchody ogólnopolskie. Biorąc udział w sympozjum pt. „Znaczenie dnia świętego w judaizmie i chrześcijaństwie”, mogliśmy wysłuchać kilku ciekawych prelekcji dotyczących świętego dnia szabatu oraz niedzieli. Szczególnie ciekawym był wykład, momentami przybierający formę świadectwa, naczelnego rabina Polski – Michaela Schudricha.

Dla nas, studiujących teologię, która dostarcza nam całkiem precyzyjnego wyobrażenia tego dnia, posłuchanie jego opisu od samego rabina było czymś szczególnie cennym. Oczywiście, nie zabrakło również kontekstu świętego dnia chrześcijan jakim jest niedziela. Jak zaznaczył w swoim słowie arcybiskup Wojciech Polak, szabat i niedziela są dniami określającymi tożsamość wierzących żydów i chrześcijan. Niestety, dziś często zapominamy o tym aspekcie, sprowadzając świąteczne dni jedynie do „przykrego obowiązku” uczestnictwa w Eucharystii, nadając im nawet charakter wymagania.

„Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować” [Wj 20, 8]

Obchodzony pod takim hasłem Dzień Judaizmu mógł mieć dla wielu z uczestników właśnie charakter przypominający. Przede wszystkim o tym, że jest to dar Boga dla każdego człowieka – abyśmy mogli stworzyć przestrzeń do spotkania ze Stwórcą. Bóg chce się z nami spotykać, chce z nami rozmawiać, tworzyć relację!

Podczas wieczornego, wspólnie przeżywanego Nabożeństwa Liturgii Słowa mogliśmy o tym usłyszeć w Ewangelii według świętego Łukasza /24, 13-35/. Otóż, tego samego dnia [to jest pierwszego dnia tygodnia] dwaj uczniowie byli w drodze do wsi, zwanej Emaus (…) – jest to szczególny moment [dzień], w którym sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. W kontekście wykładów, których miałem dziś okazję wysłuchać, słowo to całkowicie inaczej pokazało mi dzień święty – niedzielę. Jest to dzień zapewniony mi przez Boga na spotkanie z Nim!

Dzień ten, jak zaznaczył w skierowanym do nas słowie obecny także przewodniczący Komitetu ds. Dialogu Międzyreligijnego biskup Rafał Markowski, jest to dzień nie tylko odpoczynku, ale i uświęcenia – staje się znakiem przymierza z Bogiem. Jest to izraelska praktyka szabatu, którą chrześcijaństwo przejęło. A zatem świętowanie dnia, który, mimo iż dla żydów obchodzony w sobotę, zaś dla chrześcijan w niedzielę – łączy nas w radości przymierza. Dzień ten jest dla nas w dużej mierze tym samym. Potwierdził to w swoim wykładzie ks. prof. Waldemar Szczerbiński, który czytając książkę Heschela pt. „Szabat” uświadomił sobie, że gdyby zamienić tytułowe słowo na „Niedziela”, praktycznie wszystko zgadzałoby się bez wywoływania większych sporów teologicznych.

A zatem: Pamiętaj o dniu niedzieli, aby należycie go świętować! Ja od dziś spróbuję robić to zupełnie inaczej.

kl. Dawid

fot. kl. M. Romel

Bądź z nami na bieżąco! 🙂
Strona internetowa: www.pwsd.archidiecezja.pl
Blog: https://powolani.archidiecezja.pl/kontakt/
FB: https://www.facebook.com/seminariumgniezno
Twitter: https://twitter.com/pwsd_gniezno
Instagram: https://www.instagram.com/seminariumgniezno

 

Zostaw swój komentarz

© 2023 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.