Przemyślenia na niedzielę (15.12.2019)

III niedziela Adwentu jest wyjątkowa. Jest to jeden z dwóch dni w roku, gdy możemy podczas mszy spotkać księdza w różowym ornacie. W różowym? Dlaczego?

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 11, 2-11)
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».

,,Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko’’ – tak brzmią słowa antyfony, czyli wersetu, który w tę niedzielę można wyrecytować lub wyśpiewać na rozpoczęcie mszy. Zwrot Radujcie się, który w języku łacińskim brzmi: Gaudete, jest nazwą własną tej niedzieli. Radość z faktu, że Pan jest blisko możemy dostrzec w tematyce pieśni, wystroju kościoła, w ubiorze księdza, lecz przede wszystkim w liturgii Słowa. Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu woła: Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia i dalej: odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg.

Czy pustynią i spieczoną ziemią nie jesteśmy my sami, gdy jesteśmy niewyspani, przygnieceni obowiązkami, zmęczeni kłótniami lub przybici problemami? Na szczęście możemy usłyszeć: Nie bójcie się! Oto wasz Bóg.

Dlaczego jednak to III niedziela jest niedzielą radosną, a nie na przykład IV niedziela? Przecież bylibyśmy wówczas bliżej świąt Bożego Narodzenia! Kościół ukazując radość i wychodząc naprzeciw naszej niecierpliwości przypomina, że większość Adwentu już minęła, ale jednocześnie musimy jeszcze trochę poczekać. Dlatego też w drugim czytaniu usłyszymy: bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Jeśli jednak nie wykorzystaliśmy tego, co za nami, mamy jeszcze trochę czasu, by postarać się o dobre przygotowanie na przyjście Pana. Chciejmy szukać i poznawać Go tak jak uczniowie Jana w dzisiejszej Ewangelii: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

kl. Piotr M.

fot. pixabay.com

Bądź z nami na bieżąco!

Blog: powolani.archidiecezja.pl/kontakt/

Strona internetowa:pwsd.archidiecezja.pl

FB: facebook.com/seminariumgniezno

Twitter: twitter.com/pwsd_gniezno

Instagragram: instagram.com/seminariumgniezno

Zostaw swój komentarz

© 2023 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.