Słowo na czwartek (12.12.2019)

 

Słowo Boże zaprasza nas do bycia gwałtownikiem. Ale nie chodzi to u postawę buntu, niepanowania nad sobą, ale postawy serca, które pragnie przebywania z Bogiem, serca walczącego o wierność Bogu, podejmującego trud walki z grzechem, zmagania o to, by modlitwa była żywa i szczera. Być gwałtownikiem w sprawach Bożych to także troska, aby być wiernym przykazaniom i nie lekceważyć Bożego słowa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do tłumów:
«Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Mt 11, 11-15

Nasze chrześcijańskie życie zatem nie ma być mdłe, pozbawione barwy, ale ma ciągle owocować, wyzbywać się lenistwa, przyzwyczajeń do grzechu. By to owocowanie było dobre, potrzeba nam zaufania i dania się poprowadzić Bogu. Słowo z księgi proroka Izajasza ukazuje nam Boga, który jest obecny przy nas, który o nas się troszczy; przychodzi, by nas wesprzeć, by powiedzieć: To Ja jestem twoją siłą!

Mamy z pewnością życiowe doświadczenia, w których czuliśmy się bezradni, nie mieliśmy już na coś nadziei.Bóg po raz kolejny zapewnia nas, że On potrafi przemienić te miejsca pustynne, wyschnięte, wydaje się, że pozbawione życia, w miejsca obficie tryskające wodą. Prosi nas w tym tylko o jedno: o odwagę, byśmy w tym dali Jemu się poprowadzić. Możemy Mu oddać jakiś nasz trud… ofiarować może jakąś niepoukładaną relację z drugim człowiekiem, może nieradzenie sobie z własnymi słabościami…. Bóg ma moc uzdrawiającą i uzdalniającą nas do przełamywania tych trudności, do życia w nadziei. Potrzeba naszej wiary, by przyjąć, że nasz los i wszystkie sprawy są w rękach Boga, nieopuszczającego nas w tych doświadczeniach.

Te pociechę od Ojca otrzymujemy w czasie Adwentu – kiedy oczekujemy przyjścia Chrystusa. Warto zawierzyć Jemu te nasze różne sprawy, wykorzystać ten czas na zbudowanie głębszej relacji z Bogiem i przygotowanie do nadchodzących świąt przez dobrą spowiedź, przez udział w Eucharystii. W niej prawdziwie spotykamy Chrystusa, nasz pokarm duchowy, zaspokajający nasze pragnienia. On przychodzi po to, aby nas umocnić i zapewnić o swej miłości.

dk Michał

fot. unsplash.com

Bądź z nami na bieżąco!

Blog: powolani.archidiecezja.pl/kontakt/
Strona internetowa:pwsd.archidiecezja.pl
FB: facebook.com/seminariumgniezno
Twitter: twitter.com/pwsd_gniezno
Instagragram: instagram.com/seminariumgniezno

Zostaw swój komentarz

© 2023 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.