Rocznica śmierci Kardynała Glempa

  • Tagi

Zgodnie z tradycją Kościoła, zgromadziliśmy się dziś (23 stycznia) w Bazylice Prymasowskiej, aby uczcić kolejną rocznicę śmierci Kardynała Józefa Glempa – ostatniego zmarłego biskupa diecezji gnieźnieńskiej. Mszy świętej przewodniczył ks. bp. Krzysztof Wętkowski.

Przed rozpoczęciem Eucharystii, kanonicy Kapituły Prymasowskiej dołączyli do swojego grona księdza kanonika Jakuba Dębca – wykładowcę w naszym seminarium. Dziekan kapituły – ks. kan. Bogdan Czyżewski odczytał dekret księdza Prymasa, ustanawiający nowego członka kapituły, a następnie odczytał jego życiorys.

 

Ksiądz Jakub złożył następnie wyznanie wiary, po którym biskup Krzysztof – prepozyt tejże Kapituły, odmówił modlitwę z prośbą o umocnienie nowego członka. Ksiądz kanonik Jakub Dębiec otrzymał dystynktorium oraz pierścień. Następnie, ucałował ołtarz i zajął miejsce w stalli kapitulnej.

Ksiądz kanonik Jakub Dębiec wygłosił także homilię podczas Mszy świętej, w której odwołując się do słowa Bożego wskazał właściwą rolę prawa w życiu człowieka.

 

Zdjęcia: kl. Michał Romel

Tekst: kl. Marcin Kąkol

Zostaw swój komentarz

© 2023 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.