Rozpoczęcie sesji propedeutycznej!

  W dniu wczorajszym, Eucharystią w seminaryjnej kaplicy Zwiastowania NMP, 9 braci rozpoczęło kilkudniową sesję propedeutyczną w Dębkach. Będzie to dla nich czas integracji i skupienia przed rozpoczęciem I roku formacji w naszym seminarium. Módlmy się za nich. 🙂       Dawid fot. kl. Krzysztof Stawski

Czytaj więcej

Bądź na bieżąco!

Zapraszamy na stronę naszego Seminarium