Przyjęcie stroju duchownego

W niedzielę, 8 listopada, w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy jedną z ważniejszych chwil z życia każdego kleryka. Otóż podczas uroczystych nieszpór, wraz z moimi braćmi z roku przyjęliśmy strój duchowny. Symbolicznym gestem było przecięcie krawata, które było naszym widzialnym zerwaniem z ubiorem świeckim. Zanim to nastąpiło, przez dwa lata byliśmy poddani formacji ludzkiej i duchowej. […]

Czytaj więcej

Dwa skrzydła. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. 30. Niedziela zwykła

W Ewangelii przypadającej na dzisiejszą niedzielę czytamy rozmowę Pana Jezusa z faryzeuszem. Faryzeusz to uczony w prawie, można powiedzieć, ekspert prawa. On właśnie stawia Panu Jezusowi pytanie: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?  Jezus odpowiadając na pytanie, cytuje dwa fragmenty ze Starego Testamentu. Pierwszy tekst pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa: Będziesz miłował Pana Boga […]

Czytaj więcej

„Czyj jest ten obraz i napis?” Mt 22,20 29. Niedziela zwykła

  Ewangelia dzisiejszej niedzieli daje nam jasny przekaz: „Oddajcie więc cezarowi to, co cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,21) W pierwszej chwili odczytałem te słowa Jezusa powierzchownie jednak po czasie zrozumiałem, że mają one o wiele głębsze znaczenie. Faryzeusze stawiają Jezusowi pytanie o to czy należy płacić podatek. Wśród nich znajdują […]

Czytaj więcej

A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim…

Niedziela Słowa Bożego Papież Franciszek ustanowił III Niedzielę zwykłą w ciągu roku Niedzielą Słowo Bożego. Ojciec Święty pragnie, aby w Ludzie Bożym wzrosła znajomość Pisma Świętego. Ze słowem spotykamy się praktycznie codziennie. Jednak pośród tych wszystkich słów, które na co dzień wypowiadamy i które sami słyszymy, są te szczególne, wyjątkowe i najważniejsze, kierowane do nas […]

Czytaj więcej

Pamiętaj o dniu niedzieli, aby należycie go świętować!

  W czwartek, 16 stycznia 2020, nasza wspólnota miała możliwość uczestniczenia w XXIII Dniu Judaizmu w Kościele Katolickim. Było to wydarzenie szczególne, gdyż to właśnie w Gnieźnie odbyły się obchody ogólnopolskie. Biorąc udział w sympozjum pt. „Znaczenie dnia świętego w judaizmie i chrześcijaństwie”, mogliśmy wysłuchać kilku ciekawych prelekcji dotyczących świętego dnia szabatu oraz niedzieli. Szczególnie […]

Czytaj więcej

Słowo na czwartek (9.01.2020)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka (Mk 6, 45-52) Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim sam odprawi tłum. Rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam […]

Czytaj więcej

Przemyślenia na niedzielę (29.12.2019)

Pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu obchodzona jest w Kościele rzymskokatolickim jako Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu. W szczególny sposób patrzymy dzisiaj na Świętą Rodzinę, gdzie Jezus, Maryja i Józef dzielili los wielu współczesnych sobie rodzin. Jednocześnie przed oczyma stają nam rodziny, w których żyjemy. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia przybliżamy sobie jeszcze bardziej ich ważną […]

Czytaj więcej

W mocy Bożego Ducha. XII Dzień Biblijny

  Dziś mieliśmy możliwość uczestniczyć w XII Archidiecezjalnym Dniu Biblijnym organizowanym w murach Centrum Formacyjno-Edukacyjnego przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Każdy z nas jest powołany do życia w Duchu Świętym – między innymi o tym mówił pierwszy prelegent ks. dr hab. Adam Kubiś z wydziału teologicznego KUL. Zajął się również wyjaśnieniem pojęcia theosis […]

Czytaj więcej

Przemyślenia na niedzielę (20.10.2019)

  Słowo, które dzisiaj kieruje do nas Bóg, zachęca nas do wytrwałości w modlitwie – to jasne. Czego oczekuje od nas Bóg dzisiaj? W tej konkretnej rzeczywistości, w której żyjemy? Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 18, 1-8) Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym […]

Czytaj więcej

Przemyślenia na niedzielę (6.10.2019)

  W każdą niedzielę będziemy dzielić się z Wami tym, co siedzi w naszych głowach, czyli które słowo do nas przemawia i jak je rozumiemy. Zapraszamy do czytania i dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach! Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 17, 5-10) Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak […]

Czytaj więcej

Bądź na bieżąco!

Zapraszamy na stronę naszego Seminarium