Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny: „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz”

  • Tagi

Do Niedzieli Dobrego Pasterza jeszcze sporo nam brakuje, ale chcemy zaprosić młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszej Archidiecezji do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „Jezus Chrystus – DOBRY PASTERZ”, jaki nasze Seminarium wspólnie z Wydziałem Katechetycznym organizuje. Liczymy na Waszą kreatywność i zaangażowanie. Szczegóły znajdziecie w regulaminie poniżej. Udział można wziąć w jednej z 3 kategorii konkursowych:

  • Klasy I – IV SP: obrazek powołaniowy, format A4 (kredki, farby, pastele),
  • Klasy V – VIII SP: plakat powołaniowy, format A3 (kredki, farby, pastele),
  • Klasy ponadpodstawowe: plakat powołaniowy, format A3 (technika komputerowa).

Jako inspirację proponujemy Wam Psalm 23 oraz fragment z Ewangelii wg św. Jana (J 10,1-10). Liczymy na Waszą kreatywność i zaangażowanie. POWODZENIA 🙂

 

Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny: „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz”

Organizatorami Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego pt. „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz” są: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Cele konkursu: pogłębienie wiedzy biblijnej, kształtowanie postaw twórczych dzieci i młodzieży, popularyzacja wśród uczniów aktywności plastycznej, rozwijanie współpracy między szkołami, propagowanie wartości chrześcijańskich, zainteresowanie dzieci i młodzież tematyką powołaniową.

Zasady i przebieg konkursu: w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana indywidualnie i samodzielnie przez ucznia.

Kategorie konkursowe: uczniowie/uczennice klas I-IV SP, uczniowie/uczennice klas V-VIII SP, uczniowie/uczennice klas ponadpodstawowych.

Praca konkursowa:

a) Temat: „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz”, na podstawie Psalmu 23 i fragmentu Ewangelii wg św. Jana
(J 10,1-10).

b) Technika i format:

Klasy I – IV SP: obrazek powołaniowy, format A4 (kredki, farby, pastele),

Klasy V – VIII SP: plakat powołaniowy, format A3 (kredki, farby, pastele),

Klasy ponadpodstawowe: plakat powołaniowy, format A3 (technika komputerowa).

c) Liczba prac:. Szkoła może przysłać po maks. 2 prace w każdej kategorii konkursowej. Prace należy podpisać na odwrocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. Prace niepodpisane bez wskazania autora oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą klasyfikowane.

d) Ocena prac: prace oceni komisja, powołana przez Rektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Komisja będzie oceniać: oryginalność, samodzielność wykonania, zgodność
z treścią konkursu, walory estetyczne. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

e) Termin oddania prac: prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 22.04.2020 roku do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno,
z dopiskiem: Konkurs „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz”. Do prac konkursowych należy dołączyć: metryczkę (załącznik nr 1), podpisane oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 2), podpisane oświadczenie zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3).

Nagrody: w każdej kategorii konkursowej zostaną ufundowane po 3 nagrody. Organizator zastrzega sobie także możliwość przyznania wyróżnień.

Uroczyste wręczenie nagród: 5 maja 2020 roku w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Szczegóły zostaną podane opiekunom osób nagrodzonych.

Zgody: Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych osobowych
i wykorzystanie ich w celu popularyzacji konkursu. Uczestnicy konkursu wyrażają także zgodę na opublikowanie nadesłanych prac w mediach społecznościowych, prowadzonych przez PWSD w Gnieźnie oraz na wydanie ich w formie obrazków powołaniowych. Tym samym prawa autorskie do prac przechodzą na organizatorów konkursu (zgodnie z załącznikami).

 

Cały regulamin oraz niezbędne pliki można pobrać tutaj:

REGULAMIN KONKURSU Jezus Chrystus DOBRY PASTERZ – całość

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Jezus Chrystus – Dobry Pasterz

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Jezus Chrystus – Dobry Pasterz

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Jezus Chrystus – Dobry Pasterz

Zostaw swój komentarz

© 2020 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.