Spotkanie uczelni wyższych miasta Gniezna

Ostateczny sens, który nadaje treść i znaczenie każdemu innemu wydarzeniu, został przekazany światu w wydarzeniu Bożego Narodzenia. Słowa te, autorstwa niemieckiego filozofa religijnego Wolfharta Pannenberga, zostały przywołane przez arcybiskupa Wojciecha Polaka podczas mszy świętej w kaplicy seminaryjnej, sprawowanej dla środowiska akademickiego naszego miasta.

W Eucharystii, której przewodniczył Prymas Polski wraz z duszpasterzem akademickim oraz moderatorami i profesorami naszego seminarium, uczestniczyli również licznie zgromadzeni wykładowcy i pracownicy uczelni wyższych oraz przedstawiciele studentów. Trwając w radości Narodzenia Pańskiego i stojąc na progu nowego roku, modlono się o błogosławieństwo, aby Nowonarodzony wspierał w nieustannym poszukiwaniu prawdy oraz wzroście intelektualnym i duchowym. Ksiądz Prymas odwołując się do niedzielnego Słowa z Ewangelii wg. św. Jana, mówiącej o Logosie (Słowie), zwrócił uwagę na moc ,,słowa’’ jako ,,sensu’’. Sens jest bowiem głębią rzeczywistości, która stanowi o jego treści – cytował dalej za Pannenbergiem abp Wojciech Polak. Odwołując się do zwyczaju składanie świątecznych życzeń, Prymas posłużył się ciekawą alegorią. Zwrócił uwagę, że kiedy składamy sobie życzenia nie zatrzymujemy się na chwili lecz wykraczamy poza moment i jednostkową sytuację. Bóg także poprzez swój początkowy sens nie ograniczył swego przyjścia do konkretnej chwili lecz poprzez swoje przyjście nadał sens każdemu ludzkiemu życiu.

Po mszy świętej zgromadzono się w seminaryjnej auli, aby wspólnie wysłuchać kolęd w wykonaniu seminaryjnej scholi, połamać się opłatkiem i podzielić się opinią odnośnie wyzwań  jakie stoją przed środowiskiem akademickim we współczesnym świecie.

Więcej zdjęć na platformie flickr: https://www.flickr.com/photos/163367471@N04/albums/72157712529741111

Bądź z nami na bieżąco! 🙂

Strona internetowa: www.pwsd.archidiecezja.pl
Blog: http://powolani.archidiecezja.pl/kontakt/
FB: https://www.facebook.com/seminariumgniezno
Twitter: https://twitter.com/pwsd_gniezno
Instagram: https://www.instagram.com/seminariumgniezno

 

Zostaw swój komentarz

© 2020 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.