Z rodzinami misjonarzy…

W dniu dzisiejszym członkowie Ogniska Misyjnego uczestniczyli w 27 spotkaniu opłatkowym rodziców i rodzin misjonarzy pochodzących z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Tradycję takich spotkań zapoczątkował ks. biskup Bogdan Wojtuś, który dziś już jako senior również w nim uczestniczył.

Po powitaniu przez księdza kanonika Franciszka Jabłońskiego- przewodniczącego referatu misyjnego kurii metropolitalnej w Gnieźnie, odmówiliśmy radosną część Różańca w seminaryjnej kaplicy. Następnie Ksiądz Prymas Wojciech Polak odprawił Eucharystię w intencji misjonarzy i ich rodzin. W homilii zwrócił uwagę na dzisiejszą zachętę Jezusa, aby prosić Pana żniwa o nowych robotników na Jego żniwo. Ta modlitwa, jak przypomniał ksiądz Prymas jest przypomnieniem dla każdego z nas, że Pan jest z nami. Nigdy nie idziemy sami. On nas prowadzi. Modlitwa jest przecież więzią z Tym, którego prosimy.

Po zakończonej modlitwie udaliśmy się do Sali Misyjnej w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym. Tam po odczytaniu fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim przez diakona Adam Piechowiaka, ksiądz Prymas złożył wszystkim świąteczne życzenia, prosił też, aby rodziny przekazały je misjonarzom. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem. Na zakończenie spotkania zjedliśmy wspólnie obiad, przy którym mogliśmy usłyszeć wiele wspomnień i opowieści rodziców i rodzin z życia ich najbliższych, czyli misjonarzy.

Dziękujemy za wspólną modlitwę i spotkanie.

Więcej: http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/misyjne_spotkanie.html

fot. archidiecezja.pl

Zostaw swój komentarz

© 2020 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.