Przemyślenia na niedzielę (08.12.2019)

 

Wszystkie ważne momenty naszego życia zawsze poprzedzamy odpowiednim przygotowaniem. Kiedy mężczyzna i kobieta planują spędzić całe życie wspólnie, zawarcie małżeństwa poprzedzone jest okresem narzeczeństwa. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy gromadzimy najpierw odpowiednie materiały. Często nawet do bardzo prozaicznych rzeczy czynimy przygotowania. Na przykład przed pójściem do sklepu sporządzamy listę zakupów, inni z kolei przygotowują szczegółowy plan na każdy dzień. Proces przygotowania zapewnia nam w pewien sposób poczucie bezpieczeństwa i wpływa na dobre przeżywanie codzienności. Dzisiejsze przemyślenia na niedziele przygotował dla nas kl. Arkadiusz.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 1, 26-38)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Myślę, że dzisiejszą uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny można rozpatrywać w kategorii przygotowania.

W centrum dzisiejszego dnia stoi Maryja – skromna służebnica Pańska, która będąc – jak każdy człowiek – Bożym stworzeniem, została zachowana od wszelkiego grzechu. Pan Bóg w odwiecznym planie zbawienia postanowił posłać na świat Swojego Syna. Zanim jednak dokonała się wielka tajemnica Wcielenia, nim Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pomiędzy nami, Pan Bóg przygotował Maryję, która z Jego łaski została poczęta bez grzechu pierworodnego. Zachowując Jej serce w czystości, Pan uczynił je doskonałym miejscem przyjęcia Słowa Bożego. Maryja Niepokalana, współpracująca z Duchem Świętym, jest dla nas wzorem radykalnego przyjęcia Chrystusa i bezgranicznej miłości do Niego.

Jak najprościej można wytłumaczyć niepokalane poczęcie?Słowo poczęcie wyraźnie wskazuje, że Maryja jako stworzenie, ma swój początek, została poczęta w wyniku miłości dwojga osób. W takim rozumieniu jest Ona równa wszystkim ludziom. Różni się jednak od całej ludzkości tym, że jej poczęcie jest wyjątkowe, nieskażone grzechem – niepokalane. Dopiero ta perspektywa pozwala nam stawiać Niepokalaną jako doskonały wzór osobowy i najwspanialszą realizację człowieczeństwa.

Warto przy okazji dzisiejszej uroczystości wrócić do ostatniego objawienia Maryi w Lourdes. Podczas tego spotkania, Bernadeta zadając pytanie: Kim jesteś?, usłyszała odpowiedź Maryi: Ja jestem Niepokalane Poczęcie. Matka Boża, odpowiadając w ten sposób na pytanie dziewczynki, uczyniła Niepokalane Poczęcie swoim własnym imieniem. Niepokalane Poczęcie jest zatem nie tyle cechą, przymiotem Maryi, co jej istotą i tożsamością.

kl. Arkadiusz

Pomódlmy się dzisiaj, prosząc Maryję, aby pomagała nam w walce z grzechem:

O Dziewico Niepokalana,

Kościół uznaje w Tobie nową Ewę,

wybraną przez Boga, by zdeptać

pełną pychy głowę Szatana.

Nie dozwól, by zło mnie dotknęło

i by grzech oddalił mnie od Boga.

Matko silna i potężna,

spraw, aby miłość Jezusa zwyciężyła

w moim sercu i w całym świecie.

O Dziewico wierna,

nosząca w łonie

Tego, który niesie świat,

zachowaj moją duszę, moje ciało

w czystości i światłości

i niechaj Twoja matczyna opieka

spowoduje odejście nieprzyjaciela.

Amen.

 

Bądź z nami na bieżąco! 🙂
Blog: powolani.archidiecezja.pl/kontakt/
Strona internetowa:pwsd.archidiecezja.pl
FB: facebook.com/seminariumgniezno
Twitter: twitter.com/pwsd_gniezno
Instagragram: instagram.com/seminariumgniezno

 

Zostaw swój komentarz

© 2020 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.