Oczami kleryka – WIELKI PONIEDZIAŁEK

  • Tagi

Do Paschy zostało już tylko sześć dni. W ostatnich chwilach ziemskiego życia Jezus gości
w domu swych przyjaciół z Betanii: Łazarza, Marty i Marii. Chrystus jest świadomy tego, że wkrótce zostanie sprzedany przez ucznia, niesprawiedliwie osądzony, wydany na okrutną śmierć. Przeżywa trudne chwile przed męką. Szuka ukojenia wśród tych, którzy żywią do Niego szacunek, na których mógł zawsze liczyć; którzy okazują Mu współczucie i miłość. Maria w najpełniejszy sposób składa Jezusowi, swemu Panu, cześć: upada Mu do stóp i je namaszcza. Wszystko to czyni nie z przymusu, nie patrzy na to, że ktoś może na nią krzywo spojrzeć. Dla niej liczy się tylko Jezus! Swoim wyjątkowym gestem Namaściła Go olejkiem na trudy męki. Ona wiedziała, że nie może odmienić losu Jezusa, że nie zapobiegnie temu, co się wkrótce wydarzy. Poprzez to namaszczenie pokazuje jednak, że chce przeżywać ten trud
z Jezusem, że jednoczy się z Nim w cierpieniu. Ona nosi ból Jezusowego serca w swoim sercu, nie jest to dla niej obojętne. Jezus ją za to wynagradza – woń olejku – woń łaski rozprzestrzenia się na dom Marii, na jej życie. To łaska będąca owocem otwarcia serca na cierpiącego i umierającego Jezusa. Liturgia słowa Wielkiego Tygodnia uświadamia nam, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem – Zbawicielem; z Jego męki wypływają zdroje miłosierdzia i przebaczenia, które są w stanie odmieniać nasze życie. Weź przykład z Marii, abyś mógł jeszcze obficiej zaczerpnąć z tych tajemnic. Wyobraź sobie siedzącego przy stole Jezusa i Marię, która upada Mu do stóp. Wyobraź sobie jej postawę, którą nie jest głoszenie górnolotnych haseł o miłości. Ona nie mówi nic: kocha, ukazując tę miłość w konkretny sposób. Czyni to z pokorą i cichością, jakby niezauważenie. Jezus jednak dostrzega każdy, najmniejszy nawet gest miłości.

Nie bój się w cichości klękać przed Panem, upadać Mu do stóp i w swym sercu uwielbiać Go i rozważać, jak wiele wycierpiał, by zbawić ciebie – człowieka, dla którego był gotów umrzeć.

kl. Michał Owczarczak 

rok V

 

Grafika

Zostaw swój komentarz

© 2020 Blog PWSD w Gnieźnie "Powołani". Wszelkie prawa zastrzeżone.